ett annat sätt att leva

Intern kunskapsbank

Intern kunskapsbank

Delar av de seminarier som arrangerats inom projektet Ett annat sätt att leva har spelats in, i syfte att bygga upp en kunskapsbank kring hur en kan skapa en hållbar bo- och byggemenskap. Det inspelade materialet är samlat här, så att alla som vill kan ta del av det, både de som är intresserade av att bo och verka i Sörby samt de som vill göra något liknande på andra platser.

Vad vinner kommunen på en bo- och byggemenskap?

Med Tinna Harling, den 6 september 2021

Välkomna till Åbygget, Unnaryd Hylte, Halland

Med Jessica Johansson, den 16 oktober 2021

Att forma en livskraftig bogemenskap

Med Li Vinthagen, den 16 oktober 2021
-Vi ber om ursäkt för ljudkvalitén i inspelningen-

Värdegrund - en kompass i byggandet av gemensam kultur?​

Med Emilia Rekestad, den 16 oktober 2021

Föreläsning med arkitekt John Helmfridsson

Med John Helmfridsson, den 27 november 2021
-Tyvärr är bilden borta under de första 20 minutrarna av inspelningen-

Föreläsning med byggnadsvårdare Hans Bulthuis

Med Hans Bulthuis, den 27 november 2021

Bygga med stolpverk

Med Johannes Kabell, den 27 november 2021

Frågestund: Bygga ekologiskt - för gemenskap och resiliens

Med John Helmfridsson och Hans Bulthuis, den 27 november 2021

Att samäga & utveckla bostäder på en gård

Med Ingrid Westerfors och Louise Edqvist Lendefors, den 29 januari 2022

Meningen med landet

Med David Jonstad, den 15 februari 2022

Intervju med Steen Møller

Med Steen Møller, den 26 februari 2022

Nonviolent Communication - att förebygga och hantera konflikter

Med Chitra Abel och Liselotte Abel, den 12 mars 2022

Digitalt rådslag - om att organisera gemenskap i verkligheten

Med Caroline Bergmann, Joakim Andrén, Josefin Heed, Kristoffer Kabell, Sofi Håkansson och Vagn Abel, den 24 april 2022

Kliven över trösklar - återblick och lärande

Med Liselotte Abel och Lina Borghardt, den 20 maj 2022

Kick-off för Sörby gårdsgemenskap

Med Steen Møller och John Helmfridsson, den 11 juni 2022

Extern kunskapsbank

Det finns förstås massor av inspiration och lärdomar att hämta kring bo- och byggemenskaper runtom i landet även utanför vårt projekt, här har vi gjort ett försök att samla olika sådana kunskapskällor som kan vara värdefulla för den som är intresserad av att starta en sådan process. 

 

INITIATIV

Föreningen för Byggemenskaper
Den ideella Föreningen för Byggemenskaper samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och utgör en gemensam plattform för alla som har intresse för byggemenskapens idé.

Utställningen “En annan landsbygd”
Denna utställning lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag.

DIVERCITY
I projektet DIVERCITY samverkar 20 organisationer för att bana väg för fler byggemenskaper i Sverige. Målet är att förbättra förutsättningarna för byggemenskaper genom utveckling av policy, tjänster och verktyg, främst riktade till byggrupper och kommuner.

Bygg & bo ihop
En mötesplats för Sveriges sociala byggrörelse.

 

RÅDGIVNING & FINANSIERING

Coompanion
Vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Bo- och byggemenskaper är ett exempel på verktyg som kan vara en del av en lösning. Utmaningarna handlar även om hur våra bostadsområden och boendelösningar utformas för att motverka exempelvis segregation, ofrivillig ensamhet och ohållbar spekulation. Både nu och i framtiden. Coompanion har stor erfarenhet av och stödjer kooperativa lösningar för att få mer variation och hållbarhet i det som byggs, och främja delningsekonomi och gemenskap.

Mikrofonden
Behöver ditt företag eller förening låna pengar för en investering i er verksamhet? Mikrofonden kan hjälpa er!

Boverket 
Boverket har tagit fram en vägledning för kommuner som är intresserade av att låta byggemenskaper få en plats i bostadsförsörjningen och stadsutvecklingen.

PUBLIKATIONER
FILMER
Lokal utveckling genom kooperation
Att starta en byggemenskap
Ricardos lag om jordränta