ett annat sätt att leva

Bygga ekologiskt - för gemenskap och resiliens

Hur bygger vi långsiktigt hållbara och resilienta byggnader som bäddar för gemenskap och skapar relationer både till platser och personer? Den 27 november 2021 anordnades en inspirerande dag om arkitektur och ekologiska byggtekniker i Sörby. 

Föreläsning med arkitekt John Helmfridsson

John Helmfridsson är arkitekt och hållbarhetsspecialist. Han driver ett företag som arbetar med fokus på klimat- och miljöeffektivt byggande och arbetar med flera forskningsprojekt inom ekobyggande. John är lärare främst på Chalmers arkitektur och ordförande för Föreningen för byggemenskaper där han arbetar med utvecklingen av kooperativt byggande i Sverige.

På grund av teknikproblem är bilden borta under de första 20 minutrarna av Johns föreläsning. 

Föreläsning med byggnadsvårdare Hans Bulthuis

Hans Bulthuis är lerhusbyggare, vasstaktäckare, hampakalkbyggare, byggnadsvårdare, numera även ulltvättare som bor på Gotland sedan 2010. Han avvecklade stora delar av byggföretaget i Halland sedan flytt till Gotland, och har satsat på den svenska ullindustrin. Hans har 25 års erfarenhet av byggnadsvård och ekologiskt byggande, vilket fortfarande är en del av hans vardag.

Bygga med stoplverk

Johannes Kabell är timmerman och byggare och lever på gården Åbygget som är en bo & bygg gemenskap i Unnaryd, Halland. Han driver företaget Kroksjöns Trä AB som bygger stolpverkshus och timmerhus. Bland projekten finns Orangeriet och Treillaget på Gunnebo slott och konferensanläggningen på Vargaslätten. Johannes berättade om hur de bygger moderna ekohus med tradition och hantverk där både byggare och byggherre strävar efter hållbarhet för både natur och ekonomi.

Frågestund: Bygga ekologiskt - för gemenskap och resiliens

Hur bygger vi långsiktigt hållbara och resilienta byggnader som bäddar för gemenskap och skapar relationer både till platser och personer? Arkitekten John Helmfridsson och byggnadsvårdaren Hans Bulthuis svarar på frågor om olika arkitektoniska och ekologiska val som finns inom material och byggtekniker. Frågestunden med John och Hans var en del av heldagsseminariet “Bygga ekologiskt – för gemenskap och resiliens”.