ett annat sätt att leva

Att samäga & utveckla bostäder på en gård

Nedan är en inspelning av seminariedagen “Att samäga & utveckla bostäder på en gård” som hölls digitalt lördagen den 29 januari 2022.

Rådgivare och projektledare Ingrid Westerfors tillsammans med juristen Louise Edqvist Lendefors från Coompanion guidade oss i hur en grupp som vill köpa och äga en gård ihop kan gå tillväga. Vi lärde oss också mer om juridiska ägandeformer och avtal, om de formella hinder som kan komplicera det hela och om möjliga lösningar. Även exempel och finansieringsmöjligheter i olika faser av en bygg- eller bogemenskap lyftes under dagen.

Ingrid Westerfors är rådgivare och projektledare på Coompanion. Som delprojektledare inom innovationsprojektet Divercity har hon de senaste åren arbetat mycket med stöd till och utveckling av bygg- och bogemenskaper. Som rådgivare har Ingrid mött en bredd av grupper och olika behov och frågor kring bla ägande- och upplåtelseformer och hon har också en lång erfarenhet av att arbeta med finansiering av social ekonomi och just bygg- och bogemenskaper.

Louise Edqvist Lendefors är erfaren jurist och arbetar på Coompanion. I sitt arbete möter hon en bredd av olika grupper och kooperativa företag som behöver hjälp med juridisk expertis, avtal etc. Som jurist i projektet Divercity arbetade Louise med att utreda juridiska hinder, hitta lösningar, ta fram vägledande material, guider och mallar för just bygg- och bogemenskaper. Louise är också erfaren inom civilrättsliga frågor och har ett särskilt intresse för att skapa nya, inkluderande bostadslösningar.

Att samäga & utveckla bostäder på en gård