ett annat sätt att leva

Seminarier

Seminarier

Seminarierna inom projektet Ett annat sätt att leva arrangerades under hösten 2021 och våren 2022. Vissa inspelade delar av arrangemangen går att ta del av i efterhand, det materialet är samlat i kunskapsbanken

Evenemang inom projektet

#1: Vad vinner kommunen på en bo- och byggemenskap?
Måndagen den 6 september 2021

#2: Erfarenheter från två bogemenskaper
Lördagen den 16 oktober 2021

#3: Workshop i värdegrundsarbete utifrån medskapande metodik
Lördagen den 16 oktober 2021

#4: Bygga ekologiskt – för gemenskap och resiliens
Lördagen den 27 november 2021

#5: Att samäga & utveckla bostäder på en gård
Lördagen den 29 januari 2022

#6: Meningen med landet
Tisdagen den 15 februari 2022

#7: Nonviolent Communication – att förebygga och hantera konflikter
Lördagen den 12 mars 2022

#8: Digitalt rådslag – om att organisera gemenskap i verkligheten
Söndagen den 24 april 2022

#9: Kliven över trösklar – återblick och lärande
Fredagen den 20 maj 2022

#10: Kick-off för Sörby gårdsgemenskap
Lördagen den 11 juni 2022