ett annat sätt att leva

Workshop i värdegrundsarbete utifrån medskapande metodik

Workshop med Emilia Rekestad
Lördagen den 16 oktober 2021

Värdegrund - en kompass i byggandet av gemensam kultur?

Ta del av föredraget där Emilia Rekestad berättar om hur värdegrund kan fungera som en kompass i byggandet av gemensam kultur. 

Emilia Rekestad är processledare med bakgrund i Art of Hosting. Hon guidade oss i vilket värdegrundsarbete som kan vara viktigt i en bogemenskap, genom en workshop som bjöd in till ett utforskande av intention, längtan och bakomliggande drivkraft i det vi gör.

Hela workshopen pågick i fyra timmar och det inspelade föredraget på ca en halvtimme är bara ett smakprov från dagen med Emilia. 

Mycket av metoderna som praktiserades under workshopen är hämtade från The Art of Hosting and Harvesting Conversations That Matter.