ett annat sätt att leva

Nonviolent Communication - att förebygga och hantera konflikter

Ta del av inspelningen av denna NVC-workshop där vi utforskade samarbete och ömsesidighet, samt varför vi blir osams och hur man kan förebygga och hantera konflikter. Workshopen hölls i Sörby den 12 mars 2022. 

Ledare för dagen var Liselotte Abel (leg. psykoterapeut, cert NVC tränare, dipl. coach i Zen Coaching) och Chitra Abel (NVC-utbildare och coach i Zen Coaching). 

Under dagen gav Liselotte och Chitra deltagarna kunskaper om den teoretiska grunden för Nonviolent Communication och guidade i olika praktiska övningar kring vardagssituationer som kan uppkomma i en bogemenskap.

NVC, Nonviolent Communication är sedan 70- talet ett fantastiskt stöd för att både vara steget före konflikter och ta sig ur konflikter som uppstår. En vinn-vinn metod. Grundtanken i NVC är i grunden att skapa fred i världen, genom att skapa frid både inom oss och mellan oss. NVC är inte bara en metod, utan ett förhållningssätt om hur man vill leva sitt liv. Antingen lever man ett liv i stress och frustration som bygger på strategiska beslut där man projicerar, beskyller andra och pratar ila om varandra. Eller så lever man ett liv i kontakt med hjärtat, där det är frivillighet, närvaro, empati och ärlighet som leder till kontakt som är livsberikande.

I bogemenskaper och alla sociala grupperingar är det sociala samspelet en avgörande faktor för att det ska fungera på ett trivsamt och blomstrande sätt. Det sociala umgänget och samarbetet är en både ömtålig och väldigt grundläggande del i en bogemenskap. Vi ville med denna workshop lyfta detta och ge verktyg som stärker gemenskap, samt omsorg till sig själv och andra.