ett annat sätt att leva

Kick-off för Sörby gårdsgemenskap

Den 11 juni bjöd vi in till en inspirerande träff i Sörby, med besök av Steen Møller, John Helmfridsson, Rebecka Hansson och Kajsa Vik. Förmiddagen ägnades åt inspiration, ideologiska resonemang och diskussioner om bogemenskaper, medans eftermiddagen hade ett mer konkret fokus och hölls enbart för den grupp som utgör gårdsgemenskapen i Sörby. Nedan presenteras inspelat material från föreläsningar med Steen Møller och John Helmfridsson.

Kick-off för Sörby gårdsgemenskap

MEDVERKANDE
Steen Møller, initiativtagare till ekobyarna Grobund och Friland i Danmark
John Helmfridsson, arkitekt och hållbarhetsspecialist